Doniraj ne stigmatiziraj

Stigma zagotavlja preglednost in odgovornost do vseh naših darovalcev z objavo pogostih poročil o uporabi donacij.

Smo nevladna organizacija s statusom humanitarne organizacije, ki nam ga je leta 2005 podelilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), in delujemo v javnem interesu. Poleg MDDSZEM, nas finančno in materialno podpirajo tudi Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za zdravje, FIHO, Zavod RS za zaposlovanje ter nekatere občine, kjer izvajamo terensko delo.

Sredstva omenjenih sofinancerjev so namenska, torej jih lahko porabimo za stroške dela, za najemnino in kritje materialnih in drugih administrativnih stroškov programov. Z njimi pa ne moremo pokriti vseh stroškov, ki jih imamo z izvajanjem programov. Zato smo veseli vsakega prispevka in podpore.

Za donacijo nas kontaktirajte preko  kontaktnega obrazca ali po telefonski številki 030 696 398.